پژوهش در اکوسیستم ­های زراعی

 

به دلیل توقف فعالیت نشریه لطفا از ارسال مقاله خودداری فرمایید

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 , 2، تابستان 1395، صفحه 1-66 

1. برآورد کارکرد مخلوط کنجد- لوبیا چشم بلبلی با استفاده از شاخص های رقابت

صفحه 1-9

جاسم امینی فر؛ محمود رمرودی؛ محمد گلوی؛ غلامرضا محسن آبادی


3. بررسی شاخص‌های رشد ذرت (SC. 704) در پاسخ به زمان سرکوبی و تراکم مختلف مالچ زنده ماشک

صفحه 19-31

آمنه حق شناس؛ عبدالرضا احمدی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ یوسف حیدری


6. بررسی اثر ریزگردها بر کارایی علف کش ها در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays) در کرمانشاه

صفحه 55-66

ایرج نصرتی؛ محسن سعیدی؛ هدی بربستگان؛ سعید جلالی هنرمند؛ مختار قبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی