نویسنده = رسول قادر نژاد آذر
تعداد مقالات: 1
1. اثر شوری خاک بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد روغن ارقام آفتابگردان (.Helianthus annuus L)

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 11-21

علیرضا پیرزاد؛ رسول قادر نژاد آذر؛ هاشم هادی؛ پری طوسی