ارزیابی اثر کود‌های شیمیایی و آلی بر ویژگی های رشدی و اجزای عملکرد سویا (.Glycine max L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Chemical and Organic Fertilizers on Growth Traits and Yield Components of Soybean (Glycine max L.)

نویسندگان [English]

  • Mortaza Goldani
  • Maryam Kamali