تاثیر نوسان سالانه‌ متغیرهای آب و هوایی بر توسعه سطح برگ گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (.Cucurbita pepo L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

Effect of Annual Fluctuations of Weather Variables on Development of Medicinal Pumpkin’s (Cucurbita pepo L.) Leaf Area

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Naderi
  • Mortaza Goldani
  • Mohammad Bannayan