مطالعه ویژگی های جوانه زنی بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Germination Characteristics for some Khorasan's Cumin (Cuminum cyminum L.) Seed Landraces under Fall Planting Dates

نویسندگان [English]

  • Surror Khorramdel 1
  • Ahmad Nezami 1
  • Abdollah Mollafilabi 2