بررسی تغییرات شوری خاک در حاشیه غربی دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SaltMod

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

شوری خاک از مسایل مهمی است که باعث بروز مشکلات فراوان در حاصلخیزی خاک و تولید به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک می‏شود. به همین جهت مطالعه شوری خاک از اهمیت بالایی برخوردار است و برای پیش بینی، روند تغییرات و تشخیص آن استفاده از ابزارهای مناسب ضروری است. دریاچه ارومیه از جمله مناطقی است که در سال­های اخیر با بحران پس‏روی آب، خشکی و افزایش شوری در خاک­های اطراف آن مواجه شده است. از این رو شبیه‏سازی شوری خاک جهت کنترل و جلوگیری از توسعه آن بسیار ضروری می‏باشد. در این پژوهش با هدف تعیین تغییرات زمانی شوری خاک اراضی حاشیه غربی دریاچه ارومیه در منطقه دیزج دول در دوره چهارساله (1384-1381) از مدل SaltMod استفاده گردید. با توجه به نتایج مدل در منطقه مورد مطالعه میزان شوری خاک در حدود 17 دسی‏زیمنس بر متر بود و میزان شوری در زون‏های انتقالی و آبخوان به ترتیب 25 و 13 دسی‏زیمنس بر متر برآورد شد که پایین بودن سطح ایستابی یکی از دلایل بالا بودن شوری در زون انتقالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Soil Salinity Changes in the West Side of Urmia Salt Lake Using SaltMod

نویسندگان [English]

  • Habib Nazarnejad
  • Mirhassan Miryaghoubzadeh
  • Edith Eshoie
چکیده [English]

Soil salinity is an important issue that causes problems in soil fertility and crop production, especially in arid and semi-arid regions. This is why the study of soil salinity is important, and for track the changes, forecasting and early diagnosis is essential to use the proper tools. Urmia Lake is one of the regions that in recent years face the water retrogression, drought and soil salinity increase in surrounded areas. Thus, simulation of soil salinity to control and prevent its development is required. In this study, to determine the soil salinity, temporal changes of west side of the Lake in Dizaj-e Dowl area in four years period (2002-2005) were studied using SaltMod model and salinity level in the area was determined to be 17 ds m-1 and in transition zone and aquifer is 25 and 13 ds m-1, respectively. Which, low water table was one of the reasons that causes high salinity rate in transition zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soil salinity changes
  • temporal track
  • Urmia Lake
  • SaltMod