بررسی اثر ریزگردها بر کارایی علف کش ها در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays) در کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

این آزمایش در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه با هدف مشخص کردن اثر ریزگردها بر کارایی مهمترین علف­کش­های مورد مصرف در ذرت و یافتن راه حل­های ممکن جهت رفع اثرات احتمالی کاهنده ناشی از ریزگردها انجام گرفت. تیمارهای مورد بررسی شامل کاربرد علف­کش­های نیکوسولفورون، فورام­سولفورون و مخلوط علف کشی تو­فور­دی+ام­سی­پی­آ، مصرف مواد افزودنی شامل سولفات آمونیوم، سولفات آمونیوم + Maisoil و شستشو و عدم شستشوی سطح شاخساره علف­های هرز بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. نتایج این مطالعه نشان داد که حضور ریزگردها روی سطوح علف­های هرز سبب کاهش کارایی علف­کش­های نیکوسولفورون، فورام­سولفورون و نیز مخلوط علف کشی تو­فور­دی+ام­سی­پی­آ در کنترل علف­های هرز مزرعه ذرت می­شود. همچنین، حضور ریزگردها سبب کاهش عملکرد ذرت نیز شد. افزودن سولفات آمونیوم به محلول سمپاشی و نیز شستن سطح علف­های هرز درست قبل از کاربرد تیمارها سبب بهبود کارایی علف­کش­ها گردید. بر اساس نتیجه این مطالعه افزایش pH حاصل از حضور گرد و خاک روی سطح شاخساره علف­های هرز و نیز جذب سطحی علف­کش به ذرات گرد و خاک از مکانیزم­های احتمالی کاهش کارایی علف­کش توسط ریزگردها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Airborne Particles on Herbicides Efficiency for Control of Corn (Zea mays) Weeds in Kermanshah Region

نویسندگان [English]

  • Iraj Nosratti
  • Mohsen Saeidi
  • Hoda Barbastegan
  • Saeid Jalali Honarmand
  • Mokhtar Ghobadi
چکیده [English]

To evaluate the effect of airborne dust on the efficacy of the most important herbicides of corn and finding the possible solution ways to overcoming the negative effects of dust, an experiment was conducted at Research farm of Razi University, Kermanshah in 2012. The evaluated treatments were using herbicide foramsulfuron, nicosulfuron and herbicidal mixture of 2,4-D+MCPA in combination with and without adjuvants ammonium sulfate (AMS) and AMS+maisoil on weeds with washed and unwashed shoots. The experimental design was a randomized complete block in which treatments were arranged as factorial with four replications. Results of this study revealed that the presence of airborne dust on weed surfaces reduced the efficacy of foramsulfuron, nicosulfuron and herbicidal mixture of 2,4-D+MCPA on treated weeds species. The soil dust diminished the grain yield of corn as well. Addition of AMS to the spray solution and washing the weed shoots just before the application of treatmentsenhanced the activity of used herbicides. According the results of this study it would be concluded that theincreasing of pH of weed surface due to the presences of dust and adsorption of herbicides to soil particles are the possible mechanisms of reduction of herbicide efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foramsulfuron
  • nicosulfuron
  • herbicidal mixture of 2
  • 4-D+MCPA
  • ammonium sulfate (AMS)