تاثیر تنش خشکی بر روی ویژگی های کیفی ژنوتیپ های چغندرقند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

2 محقق اردبیلی


عنوان مقاله [English]

Effect of Drought Stress on the Qualitative Characters of Sugarbeet Genotypes

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Fateh Fateh 1
  • Daryosh Taghavi Taghavi 2