راهنمای نویسندگان

مجله پژوهش در اکوسیستم ­های زراعی، مقالات پژوهشی را که پیشتر در مجلات علمی به چاپ نرسیده است و یا برای درج در آن­ها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری می­پذیرد و در صورت تأیید، به ترتیب اولویت وصول چاپ می‌کند. پژوهش‌هایی که در سمینارها و کنفرانس‌های علمی ارایه و یا در چارچوب گزارش ماهیانه، سالیانه و مانند آن منتشر شده باشد نیز در این مجله قابل بررسی و چاپ است. مقاله ­های ارسالی باید در حوزه اکولوژی، اکوفیزیولوژی، روابط متقابل گیاهان زراعی و کشت مخلوط  در شرایط مزرعه باشد.  مسوولیت محتوای مقاله و ترتیب نام نویسندگان (با داشتن موافقت کتبی آنان ) بر عهده شخص مکاتبه کننده است و تمام مکاتبات با وی انجام خواهد شد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیز برای ارسال مقاله باید موافقت کتبی استاد یا استادان راهنمای خود را کسب کرده باشند.

الف- نگارش مقاله

در متن مقاله تا حد امکان از نوشتن کلمات غیر فارسی خودداری و در صورت نیاز از پاورقی استفاده شود. تمام صفحه‌های مقاله باید دارای شماره و تعداد آن­ها از 15 صفحه بیشتر نباشد. متن مقاله باید در قالب Microsoft Word و Adobe Acrobat (pdf)و به دو صورت فایل اصلی (همراه با برگ مشخصات مقاله و اسامی) و فایل بدون نام به آدرس cropecosystems@gmail.com  یا rice@uma.ac.ir  و یا از طریق سامانه نشریه (http://rce.uma.ac.ir) ارسال شود. برای قلم فارسی از BLotus 14 و قلم انگلیسی Times New Roman 12 استفاده شود.  مقالات باید به صورت تک ستونی با حفظ 2.5سانتی متر حاشیه از هر طرف و فاصله سطور 1.5 سانتی‌متر تهیه گردد. ارجاع به منابع در متن به صورت نامی – سالی و به فارسی باشد.

 

ب- روش تهیه مقاله

هر مقاله تخصصی باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، منابع، چکیده و واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی باشد (در صورت نیاز، بخش­های سپاسگزاری و پیشنهادها می‌توانند به صورت خلاصه به متن مقاله اضافه شوند) و اصول زیر در آن رعایت شود:

1-  مشخصات نویسنده(گان) که شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، محل خدمت، محل انجام تحقیق و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن همراه، دورنگار و پست الکترونیکی بر روی یک صفحه جداگانه بدون شماره نوشته شود و نویسنده مسوول همراه با پست الکترونیکی مشخص شود.

2-   عنوان مقاله در وسط صفحه اول نوشته شود. عنوان مقاله باید کوتاه و روان باشد و از 20 واژه تجاوز نکند. ابتدای واژه‌های اصلی عنوان انگلیسی مقاله با حروف بزرگ (Capital) نوشته شود.

3-  چکیده باید در عین مختصر بودن، به ‌روشنی گویای محتوای مقاله باشد و با تاکید بر روش‌ها، نتایج و اهمیت کاربرد نتایج نگارش شود و در آن از کلمات اختصاری مبهم استفاده نشود. متن چکیده از 250 کلمه بیشتر نباشد و تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود. چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد.

4-  واژه‌های کلیدی حداکثر 5 کلمه و پس از چکیده‌های فارسی و انگلیسی نوشته شود.

5-  مقدمه باید شامل اطلاعات مربوط به سابقه کار، توجیه اهمیت تحقیق و هدف بررسی باشد و از منابع جدید استفاده شود.

6-  مواد و روش‌ها باید به طور مشخص و روشن بیان شود. اگر روش تحقیق از یک منبع گرفته شده فقط به ذکر مأخذ اکتفا شود.. همچنین، از شرح کامل روش‌های اقتباس شده خودداری و به ذکر منابع آن بسنده شود.

7-  نتایج و بحث باید شامل تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده در ارتباط با کار تحقیق مورد نظر باشد. جداول و اشکال به ترتیب وقوع در متن شماره گذاری و داخل متن مقاله قرار داده شوند. عنوان جدول در بالا و با فرمت وسط‌چین و گویای نتایج مندرج در آن باشد. هر جدول با یک خط افقی از عنوان آن و سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیرمتن جدول نیز یک خط افقی کشیده شود. در صورت لزوم می‌توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سر جدول استفاده کرد. از کشیدن هر گونه خط عمودی در جدول خودداری شود و تعداد اعشار داده­ ها کمترین مقدار باشد.

توضیحات اضافی عنوان و متن جدول باید به صورت زیر نویس ارائه شوند.

عنوان شکل در پایین، با فرمت وسط‌چین و معرف محتوای ارایه شده در آن باشد. گرافها با ابعاد 7×11 سانتیمتر ارائه شده و یا به همین نسبت بزرگ و یا کوچک شده باشند. از اعداد انگلیسی در محورهای افقی و عمودی در شکل‌ها استفاده شود. شکل­ها به صورت سیاه و سفید، واضح و بدون کادر باشد. از ارسال شکل­ها به صورت فرمت­های تصویری و ناواضح خودداری گردد. عکس­های احتمالی در مقاله نیز باید با کیفیت مناسب تهیه شود.

8-    منابع مورد استفاده باید شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه کار مورد نظر باشد. فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی نویسندگان مقاله مرتب و شماره‌گذاری شود. اگر از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود، ترتیب شماره‌گذاری این مقاله‌ها بر حسب سال انتشار آن­ها (از قدیم به جدید) انجام گیرد. اگر از نگارنده‌ای چندین منبع در یک سال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a ، b و c در جلو سال انتشار، از یکدیگر متمایز شود. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارایه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس، مقاله‌های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شوند. در فهرست منابع ابتدا منابع فارسی و در ادامه آن، منابع خارجی نیز شماره‌گذاری شود.

9-    از نمونه­ های زیر برای ارایه فهرست منابع استفاده شود (پاراگراف مربوط به هر یک از منابع دارای فرمت تورفتگی (Hanging) باشد:

منابع فارسی:

الف: مجله علمی

1-    محرم نژاد، س.، ولیزاده، م.، دورانی، ا.، آزادمرد، ص. 1391. بررسی میزان پلی فنل کل و برخی ویژگی­ های فیزیکی دانه در ژنوتیپ­ های مختلف لوبیا. مجله علوم و تکنولوژی بذر. 2(3): 19-30.

ب: کتاب

2-    مدیر شانه­چی، م. 1372. اکولوژی گیاهی (ترجمه). انتشارات دانشگاه امام رضا. مشهد.

ج: همایش­ها

3-    مجیدی دیزج، ح.، مظاهری، د.، صباحی، ق.، میراب زاده، م. 1391. بررسی کشت مخلوط یونجه و اسپرس بر عملکرد علوفه تولیدی. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج.

 

منابع غیر فارسی:

الف- مجله‌ علمی

1- Karadogan, T., Akgun, I., Altindal, N. 2009. Effect of leaf removal on sunflower yield and yield components and some quality characters. Turkish J Field Crops. 14(2): 45-54.

ب- کتاب‌

2- Fenner, M., Thompson, K. 2005. The ecology of seeds. Cambridge University Press, New York.

ج- همایش‌ها

3- Berrada, B. 2004. Options for water management during drought. p. 29–37. In E.D. Martin (ed.) Proceedings of the 4th Annual for Corners Irrigation Workshop, 8–10 Jul. 2004. Soil and Water Conserv. Soc., New Mexico, USA.

 

10-مقاله باید یک نتیجه‌گیری کلی  داشته باشد و استنتاج نهایی از پژوهش و ذکر کاربرد (یا کاربردهای) احتمالی آن را شامل شود.

 

11-سپاسگزاری: این بخش، اختیاری و حداکثر در 50 کلمه، معرف اشخاص، سازمان‌ها و نهادها و به طور کلی، اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر بر انجام پژوهش و تشکر و قدردانی از آنان است.

12-                        دستورهای نقطه‌گذاری (Punctuation) در نوشتار متن رعایت شود. به عنوان مثال، گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.) و کاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آن‌ها، درج یک فاصله لازم است. از کاربرد کلمات عربی تا حد امکان خودداری شود. نویسنده مقاله باید اصول نگارش فارسی را در کل مقاله رعایت کند و جملات باید کوتاه، رسا و قابل فهم باشد. از کاربرد کلمات همزه دار به جز در مورد لغات لاتین اجتناب گردد. به نمونه­ های زیر دقت شود:

غلط

صحیح

علائم، ارائه

علایم، ارایه

در اثر، موثر در  

بر اثر، موثر بر

پروتیین، باکتریویید

پروتئین، باکتریوئید

احتمالا، غالبا

به احتمال زیاد، اغلب

خصوصیات

ویژگی­ها

آنها، برگها، تله ها

آن­ها، برگ­ها، تله­ها

 

13-                        واحدهای اندازه‌گیری بر اساس سیستم SI گزارش شوند و واحدهای مخرج کسر به صورت توان منفی نمایش داده شود، مانند Kg ha-1، g L-1، mmol m-2 s-1.

14-                        حروف، علایم آماری، اندیس و غیره به صورت sub  یا superscript نوشته شود.

15-                        در صورتی ‌که جمله‌ای با " عدد " شروع شود، از حروف استفاده شود. در این‌صورت واحد اندازه‌گیری نیز باید حروفی باشد. مثال: " بیست میلی‌گرم در لیتر اسید به محلول اضافه شد" .

 

ج- سایر موارد

-   مقاله‌ای که فرمت نشریه را دارا نباشد در جلسه هیات تحریریه نشریه مطرح نمی­شود.

-   مقاله‌ها توسط هیات تحریریه و با همکاری متخصصان داوری و در صورت تصویب بر طبق ضوابط نشریه به نوبت چاپ خواهند شد.

-   نشریه در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است.

-         مقاله پس از پذیرش نهایی باید بدون غلط با نرم افزار Microsoft Word ارسال شود. بدیهی است که هرگونه تغییر پس از آن قابل قبول نخواهد بود.