پژوهش در اکوسیستم ­های زراعی

 

به دلیل توقف فعالیت نشریه لطفا از ارسال مقاله خودداری فرمایید

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 , 2، شهریور 1395، صفحه 1-66 

برآورد کارکرد مخلوط کنجد- لوبیا چشم بلبلی با استفاده از شاخص های رقابت

صفحه 1-9

جاسم امینی فر؛ محمود رمرودی؛ محمد گلوی؛ غلامرضا محسن آبادی


بررسی شاخص‌های رشد ذرت (SC. 704) در پاسخ به زمان سرکوبی و تراکم مختلف مالچ زنده ماشک

صفحه 19-31

آمنه حق شناس؛ عبدالرضا احمدی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ یوسف حیدری


بررسی اثر ریزگردها بر کارایی علف کش ها در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays) در کرمانشاه

صفحه 55-66

ایرج نصرتی؛ محسن سعیدی؛ هدی بربستگان؛ سعید جلالی هنرمند؛ مختار قبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی