اثر شوری خاک بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد روغن ارقام آفتابگردان (.Helianthus annuus L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه


عنوان مقاله [English]

Effect of Soil Salinity on Morphological Characteristics and Oil Yield of Sunflower Cultivars (Helianthus annuus L.)

نویسندگان [English]

  • Alireza Pirzad
  • Rasool Ghadernajad Azar
  • Hashem Hadi
  • Pari Tousi