ارزیابی کارایی انرژی مزارع گیاه دارویی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Energy Efficiency in Medicinal Plant Dracocephalum moldavica (L.) Fields in West Azarbaijan Province

نویسنده [English]

  • Daryosh Taghavi