اثر رژیم های مختلف آبیاری بر کمیت و کیفیت دانه تولیدی در سه رقم سویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 پارس آباد

3 محقق اردبیلی


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Irrigation Regimes on Quantity and Quality of Produced Seed in Three Soybean Cultivars

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Aghaei Fard 1
  • Morteza Barmaki Barmaki 1
  • Ahmad Tobeh Tobeh 1
  • Kamal Shahbazi Homonlo 2
  • Nasrin Razmi Razmi 3
  • Yavar Dargahi 3