بررسی کارایی آفتاب دهی با صفحات پلی اتیلن به صورت تلفیقی با تیمارهای شیمیایی و فیزیکی در کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محقق اردبیلی


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Solarization Efficacy with Polyethylene Sheet Mixed with Chemical and Physical Treatments for Weeds Control and Potato (Solanum tuberosum) Yield

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Majd
  • Hamid Reza Mohammaddust Chamanabad
  • Mohammad Taghi Alebrahim Alebrahim
  • Gholam Ali Nateghi