اثر شوری بر رنگدانه ها و فعالیت کاتالاز در گیاهچه های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق اردبیلی

2 دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

Effect of Salt Stress on Pigment Content and Catalase Activity in Seedlings of Red Bean (Phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • Sajjad Moharramnejad 1
  • Mostafa Valizadeh 2