نویسنده = پری طوسی
تعداد مقالات: 2
1. اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن و میزان روغن دو رقم کلزا

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 63-72

پری طوسی؛ علیرضا پیرزاد؛ آیسان اتابکی


2. اثر شوری خاک بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد روغن ارقام آفتابگردان (.Helianthus annuus L)

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 11-21

علیرضا پیرزاد؛ رسول قادر نژاد آذر؛ هاشم هادی؛ پری طوسی