کلیدواژه‌ها = تریتیکاله
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط افزایشی تریتیکاله و ماشک در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1394

بهروز نصیری؛ علیرضا دارائی مفرد؛ سید حمزه حسینیان


2. ارزیابی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط افزایشی تریتیکاله و ماشک در شرایط دیم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 37-48

بهروز نصیری؛ علیرضا دارائی مفرد؛ سید حمزه حسینیان


3. مطالعه بهره برداری زمانی از اراضی زراعی زیر کشت مخلوط تاخیری ماشک برگ درشت با تریتیکاله

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 105-115

خسرو عزیزی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ سعید حیدری؛ مریم احمدی فرد