اثر بقایای چاودار بر شاخص های زراعی نخود و رشد علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بوعلی سینا


عنوان مقاله [English]

Effect of Rye Residual on Chickpea Agronomic Indices and Pigweed (Amaranthus retroflexus) Growth

نویسندگان [English]

  • Javad Hamzei
  • Mohsen Seyedi